EN
EN

درباره سورن استیل آسیا

شرکت سورن استیل آسیا به عنوان اولین عضو گروه سورن از سال 1365 افتخار پیشگامی و ارائه محصولات نوآورانه ورقهای استنلس استیل در کشور را داراست.  سورن استیل آسیا پیشگام در تهیه و توزیـع انواع ورق های تزئینی و صنعتی استنلس اسـتیل، با هدف  مدرن سازی و ایجاد زیبایی بصری بافت شهری و مقاوم سازی تجهیزات صنعتی برای فعالان ساختمان  و صنعت پا به عرصه بازار گذاشت و اینک پس از گذشت 3 دهه از تولد به رهبر بازار تزئینی و دکوراتیو داخلی این رشته مبدل گشته و با متعهد دانستن خود در قبال ارائه ی محصولات با کیفیت، هماره این اصل را از ابتدا تاکنون حتی در سخترین شرایط اقتصادی سرلوحه ی کار خود قرار داده، به گونه ای که کیفیت با برند سورن عجین گشته و مفتـخر شده ایم به گواه مشتریان وفادار خود، به این مهم شهرت یابیم. امروزه گروه سـورن با تکیه بر دانـش و مهارت متخصـصین داخـلی، با اتخاذ استراتژی تنوع افقی به  صنایع جدید و مشابه ورود یافته است و سـرمایه گذاری در این بخش ها را آغاز کرده اسـت تا با بهره  گیری از دانش فناوری، خدمتی مکمل را ارائه نماید و به جایگاه مرجع استیل ایران نایل شود.

درباره سورن استیل آسیا

شرکت سورن استیل آسیا به عنوان اولین عضو گروه سورن از سال 1365 افتخار پیشگامی و ارائه محصولات نوآورانه ورقهای استنلس استیل در کشور را داراست.  سورن استیل آسیا پیشگام در تهیه و توزیـع انواع ورق های تزئینی و صنعتی استنلس اسـتیل، با هدف  مدرن سازی و ایجاد زیبایی بصری بافت شهری و مقاوم سازی تجهیزات صنعتی برای فعالان ساختمان  و صنعت پا به عرصه بازار گذاشت و اینک پس از گذشت 3 دهه از تولد به رهبر بازار تزئینی و دکوراتیو داخلی این رشته مبدل گشته و با متعهد دانستن خود در قبال ارائه ی محصولات با کیفیت، هماره این اصل را از ابتدا تاکنون حتی در سخترین شرایط اقتصادی سرلوحه ی کار خود قرار داده، به گونه ای که کیفیت با برند سورن عجین گشته و مفتـخر شده ایم به گواه مشتریان وفادار خود، به این مهم شهرت یابیم. امروزه گروه سـورن با تکیه بر دانـش و مهارت متخصـصین داخـلی، با اتخاذ استراتژی تنوع افقی به  صنایع جدید و مشابه ورود یافته است و سـرمایه گذاری در این بخش ها را آغاز کرده اسـت تا با بهره  گیری از دانش فناوری، خدمتی مکمل را ارائه نماید و به جایگاه مرجع استیل ایران نایل شود.

کلیه حقوق وب‌سایت متلعق به شرکت سورن استیل آسیا می‌باشد.